VAASAN KASARMIN KORTTELI

Kilpailun tavoite oli täydennysrakentamisella eheyttää osittain rakentamaton kasarmin kortteli. Kilpailun tuloksena saimme suunniteltavaksemme Hietalahdenkadun varteen sijoittuvan asuinkerrostalon.

Sijainti
Vaasa

Vuosi
2008