TAMMELAN YLEISSUUNNITELMA

HAASTEET: Hajanaisen kaupunkitilan tiivistäminen ja pysäköintiratkaisut. Rakennetun kulttuuriympäristön arvot, maanomistuksen hajautuneisuus ja olemassa olevaan rakennuskantaan liittyvät haasteet.

RATKAISUT: Yleissuunnittelutyön yhteydessä kehitettiin metodi (URBANISAATTORI), jonka oleellisia elementtejä ovat avoin vuorovaikutus, monitasoinen analyysi, korttelityyppien määrittely, vaihtoehtoisten kortteleiden tyyppiratkaisujen kehittäminen ja kokonaisuuden hallinta. Metodin avulla saatiin hallittua laaja ja haastava maankäytön suunnittelutehtävä, joka jatkui pilottikortteleiden suunnittelun koordinointityönä. Pilottikorttelissa testattiin korttelityyppien toimivuutta ja valintoja.

Sijainti
Tampere

Vuosi
2012

Laajuus
150 000 m2