NURMIJÄRVEN PÄÄKIRJASTON PERUSKORJAUS

HAASTEET: Pääasiallinen haaste oli kirjasto- kulttuuri- ja museotoiminnan nykyisten ja tulevaisuuden tilatarpeiden huomiointi ja sovittaminen v. 1984 valmistuneeseen rakennukseen tilatehokkaasti. Tilojen käyttäjien moninaisuus toi projektiin omat erityispiirteensä niin suunnittelu-metodien kuin suunnitteluratkaisujen puolesta. Yhtenä haasteena oli rakennuksen arkkitehtonisten arvojen säilyttäminen ja vahvistaminen rakennus- ja taloteknisesti kattavassa peruskorjauksessa.

RATKAISUT: Tilatehokkuusvaatimukset on ratkaistu tilojen muunneltavuudella, monikäyttöisyydellä ja tarpeiden asettamisella tärkeysjärjestykseen. Lisäksi kirjastoon suunniteltiin kirjasalin laajentamiseksi parvi. Eri asiakasryhmille on suunniteltu omia tiloja, kuten lasten ja nuorten tilat, hiljaisen työskentelyn tila ja monipuoliset oleskelutilat. Uusi kirjasto mahdollistaa omatoimiajan käytön ja monipuolisemmat palvelut. Rakennus on suunniteltu esteettömäksi sekä liikuntaes-teisille että näkövammaisille. Asiakastiloissa talotekniikka on pyritty piilottamaan rakenteisiin. Korjaustavat ja materiaalit on valittu ajatellen tilojen terveellisyyttä ja materiaalien kestävyyttä niin raken-nusteknisesti kuin visuaalisesti.

Sijainti
Nurmijärvi

Vuosi
2020

Laajuus
2300 m2