KÄRJEN KOULU

HAASTEET: Alakoulu on käyttötarkoitukseensa nähden mittava. Kun tavoitteena on suunnitella viihtyisää sosiaalisesti, pedagogisesti ja toiminnallisesti hyvää ympäristöä, nousee toiminnallinen konsepti ratkaisevaan rooliin. Toisaalta keskeisiä vaatimuksia ovat myös rakennuksen tehokas tilankäyttö ja rakentamistaloudellinen ja -tekninen toteutettavuus.

RATKAISUT: Koulun opetustilat on jaettu kuuteen soluun, joissa kussakin on tilat kolmelle opetusryhmälle. Kullakin solulla on oma soluaula, vaatesäilytys- ja wc-tilat. Muut solun tilat kuten pienryhmätilat ovat ryhmien yhteisiä. Kukin solu on yhteisten aulatilojen kautta yhteydessä aineopetustiloihin ja oppilashuollon tiloihin sekä rakennukseen sijoitettuun kirjastoon. Liikuntasali ja muut koulun tilat palvelevat kaupunginosan asukkaita myös kouluajan ulkopuolella. Rakennuksen erilaiset tilamittakaavat tukevat sosiaalisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukaista toimintaa.

Sijainti
Seinäjoki, Eskoo

Vuosi
2023-2024

Laajuus
6300 m2