ESKOON ALUE

HAASTEET: Yksityinen maanomistus suunnittelualueen sisällä sekä suojellut luonnonympäristöt ja niissä elävä lajisto. Hajanainen olemassa oleva rakennettu ympäristö (Eskoon kehitysvammaisten hoitolaitos, koulu ja asunnot) alueen eri osissa ja olemassa olevan liikenneverkon hyödyntäminen ja kehittäminen. Maantasopysäköinnin jäsentely, edullinen rakentaminen ja kaupunginosakeskuksen toiminnallinen kehittäminen.

RATKAISUT: Liikenne ratkaistu osa-alueiden ulkosyöttöisellä katuverkolla ja suojeltavat luonnonympäristöt on otettu osaksi aluetta rytmittävää viherverkostoa. Kortteli- ja rakennustyypistö on jäsennelty hierarkisesti pienemmistä ”kylistä” muodostuvaksi kokonaisuudeksi. Piha-alueita on suojattu rakennusten massoittelun avulla ja pysäköinti on viety erilleen oleskelualueista. Tilaa vievän kaupan alueen hyödyntäminen lähipalveluina. Alueelle muodostuu julkisten ja kaupallisten palveluiden kaupunginosakeskus, sekä erilaisia asuinympäristöjä, jotka tukevat sosio-ekonomista diversiteettiä.

Sijainti
Seinäjoki

Vuosi
2016

Laajuus
300 000 m2