AS OY TAMPEREEN MATRIX I JA TAMPEREEN SOLARIS

HAASTEET: Vieressä kulkevan vilkkaan valtaväylän aiheuttama meluhaitta, sekä pieni alue, jolle saatava suuri tehokkuus. Parkkitilan rajallisuus. Pyrkimyksenä luoda Hervannalle identiteettiä teknologian keskuksena.

RATKAISUT: Korkeat tornitalot, jotka ovat vastassa Tampereen keskustasta Hervantaan saavuttaessa. Kaksikerroksinen parkkitalo sijoitettu valtaväylän viereen toimimaan meluvallina. Tornitalot valaistu korkein valonauhoin futuristiseen henkeen ja ne toimivat maamerkkinä myös pimeällä. Tontinluovutuskilpailun voitto.

Maankäyttösuunnitelma http://arkkitehditlsv.fi/tieteenkadun-asemakaava/

Toimeksiantaja SKANSKA http://kodit.skanska.fi/Pages/ResidentialProject.aspx?id=6649&epslanguage=fi/

Sijainti
Tampere

Vuosi
2014

Laajuus
13 500 m2