Tausta

Arkkitehdit LSV Oy perustettiin vuonna 1986. Olemme alusta alkaen panostaneet luovaan, laadukkaaseen  ja laaja-alaiseen arkkitehtisuunnitteluun. Osoituksena strategiamme tuloksellisuudesta ovat laaja ja monipuolinen joukko toteutettuja suunnitteluprojekteja sekä palkintosijat lukuisissa arkkitehtuurikilpailuissa.   

 

Osakkaat

Toimistomme toiminnasta vastaavat osakasarkkitehdit Juha Luoma, Markus Seppänen, Tobias Tommila ja Eeva Korhonen. Jokaisessa projektissamme yksi osakasarkkitehdeista toimii vastuullisena suunnittelijana. Tämän periaatteen tarkoitus on valvoa ja pitää yllä suunnittelutyömme hyvää laatua ja luottamuksellisia suhteita toimeksiantajiimme.

 

Yleiset toiminnan tavoitteet

Keskeinen tavoitteemme on hallita laajasti ja perusteellisesti arkkitehtisuunnittelun tehtäväkenttä. Työkantamme käsittääkin rakennus-, hanke-, sisustus- ja yhdyskuntasuunnittelutehtäviä sekä tutkimus- ja kehitysprojekteja.

 

Suunnittelun laatu

Noudatamme projektien johtamisessa, hallinnassa ja suunnittelukäytännöissä laatimaamme SFS-ISO 9001-standardin mukaista laatujärjestelmää.

Laatujärjestelmämme ensisijainen tavoite on taata kykymme tuottaa toimeksiantajillemme teknisesti, taloudellisesti, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti tasapainoista asiakaslähtöistä arkkitehtisuunnittelua.

Toimistomme on Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry:n jäsen.

 

CAD- ja tietomallisuunnittelu (BIM)

Käytämme suunnittelutyökaluna ArchiCAD Win -ohjelmistoa, jolla voimme kaikissa suunnitteluvaiheissa tehokkaasti tuottaa rakennuspiirustusten lisäksi 3-ulotteisia visualisointeja, kuten perspektiivikuvia ja animaatioita sekä rakennusten tietomalleja (BIM).

 

©2019 arkkitehditLSV -
| More
- Login